English for Minis

English for Minis - teda angličtina pre drobčekov je špeciálny výučbový koncept pre deti od dvoch rokov.

Deti sú tu zábavne a nenásilne zoznamované s angličtinou pomocou veľkého množstva pomôcok, hier a pesničiek.

Je to práve tento vek, v ktorom je detský mozog najvnímavejší pre učenie sa reči. Pokiaľ je dieťa zoznamované s cudzím jazykom pravidelne, naučí sa gramatiku a prízvuk cudzieho jazyka tak prirodzene, ako sa naučí svoj rodný jazyk.

Na začiatku kurzu je našou hlavnou prioritou porozumenie reči a vyslovenie jednotlivých slov. Pomocou obrázkových kariet, počúvania, desiatok interaktívnych činností a hier odpovedajúcich veku dieťaťa je slovná zásoba pomaly a v kontinuite rozširovaná.

Tak sa deti skoro naučia tvoriť jednoduché krátke vety, ktoré sú pravidelne opakované. K tomu, aby deti mohli angličtinu počúvať pravidelne, Mortimer doplnil tento výukový set CD nosičmi.

Tak sa deti naučia hovoriť cudzím jazykom plynule a bez prízvuku. CD nosiče sú nahrané a naspievané ľuďmi, ktorí majú angličtinu ako materský jazyk, a podporujú proces učenia sa doma. Kurz English for Minis obsahuje výukovou knihu, rozprávkovú knihu s príbehom rytiera Mortimera, obrázky na vymaľovanie a CD nosiče.

Po absolvovaní kurzu English for Minis budú deti aktívne používať 200 slov, reagovať na základné otázky v krátkych vetách, spievať pesničky a hovoriť jednoduché riekanky. Pasívna slovná zásoba sa blíži cca 450 slovám.

Drobčekov učíme v skupine maximálne šiestich detí. Dĺžka kurzu je flexibilná, od desiatich do šestnástich mesiacov, podľa toho, ako deti učivo zvládnu.