To má zmysel

Mortimer English Club Česká republika sa rozhodol dlhodobo podporovať neziskovú organizáciu Hope for the Silent Voices (Nádej pre tiché hlasy)

Navštívte nové webové stránky a tiež môžete pomôcť:


http://hopeforthesilentvoices.org/

Hope For The Silent Voices je nezisková organizácia, ktorá sa snaží priviesť pozornosť a pomoc k tým, ktorí to sami nezvládnu. Nech žijú kdekoľvek na svete. HFSV chce byť "hlasom", ktorý bude hovoriť za invalidov, chce byť hlasom, ktorý je počuť.

HFSV spája tých, ktorí sú ochotní venovať svoj čas i prostriedky, s príležitosťou pomôcť tým, ktorí nemajú také šťastie, aby sa o seba mohli starať sami. HFSV verí, že všetci na svete si zaslúžia, aby sa k nim pristupovalo ako k ľudským bytostiam. Ako zdraví ľudia túto príležitosť máme.

Aktuálny projekt:

Únosy detí a ich predaj na čiernom trhu. Tento kambodžský chlapec bol predaný na trhu za 300 USD. HFSV sa sústredí na to, aby obete únosov a krádežou bezbraných boli čo najskôr vrátené do svojich rodín.


 

"Hope For The Silent Voices vznikla ako reakcia na tsunami 26.12. 2004 v Juhovýchodnej Ázii. Mal som veľkú príležitosť reagovať na túto ohromnú krízu hneď od začiatku a pomáhať postihnutým na Srí Lanke aj v Thajsku. Z prvej ruky som videl to veľké zúfalstvo, chudobu a nespravodlivosť, ktorú prežilo a v mnohých podobách stále zažíva veľké množstvo ľudí v celej Ázii. Nechcel som sa vrátiť k svojmu starému spôsobu života a svoj život som zmenil. Mojím prianím je urobiť veľký rozdiel v životoch tých, ktoré som stretol, ktorých stretnem aj tých, ktorých nikdy nestretnem. Hneď na začiatku svojej prvej cesty mi došlo, že sny niektorých ľudí sa ani nepriblížia k tomu, čo my máme, alebo berieme ako samozrejmosť." Eric Lyons - zakladateľ