O Mortimeri

Je veľa dôvodov, pre ktoré zvoliť Mortimer English Club

  • zázemie veľkej a úspešnej spoločnosti
  • viac ako 20 rokov skúseností vo výučbe
  • preverená metóda replikujúca výučbu materinského jazyka
  • veľmi kvalitné výukové materiály, ktoré sú pravidelne aktualizované a zlepšované
  • výučba v malých skupinách s individuálnou pozornosťou pre každého študenta
  • široká ponuka kvalitných kurzov od najmenších študentov, až po seniorov
  • desiatky tisíc spokojných študentov v mnohých krajinách sveta

 

Filozofia Mortimer English Club

  • Náš systém výučby bol vytvorený preto, aby sme mohli ako deťom, ako aj dospelým študentom dať možnosť naučiť sa anglicky láskavou formou s množstvom hier a pomôcok a reálnych situácií. Teda tak, ako sme všetci vstrebali materinský jazyk.
  • Teraz, po mnohých rokoch, si stále uvedomujeme skvelé výsledky našich malých aj veľkých študentov, ktorí sa angličtinu učia s nami, bez nátlaku a v pohode.

 

Každé dieťa je jazykový génius a každý dospelý sa učí ľahko pomocou hier

Rýchlosť a ľahkosť, s akou deti vstrebávajú a ukladajú slovíčka a gramatickú štruktúru jazyka, berie dych. Deti sú schopné vstrebať jazyk ľahko a hovoriť bez prízvuku, ak im je výučba podaná v správny čas a správnym spôsobom. Vystaviť dieťa cudziemu jazyku v ranom veku je skvelou voľbou. Učiť sa po anglicky s Mortimerom - rytierom zo stredoveku - a jeho kamarátmi je zábavné. Výučba je postavená tak, aby sa v dieťati postupne budovalo sebavedomie. Tým je vytvorený solídny základ pre ďalšie učenie na základnej škole. Mortimer učí anglicky metódou materinského jazyka - skrz všetky zmysly, hry, pesničky a cvičenia, maľovania a predovšetkým s množstvom zábavy. Hlavný dôraz je dávaný na porozumenie a voľný prejav.


                   

Pre dospelákov je pripravený pohodový kurz English for You, ktorý ponúka až päť rokov súvislej výučby. Aj tu sa riadime tým, že výučba angličtiny musí byť predovšetkým zábava. Na hodinách opäť študenti hrajú rôzne hry a sú nenásilne postrkované do voľného prejavu. Ponúkame aj výučbu pre seniorov, kde sú lekcie vedené v pomalom a uvoľnenom duchu.


Mortimer English Club je úspešný výukový koncept fungujúci teraz v 18 krajinách sveta, kde má 350 partnerov.