O vyučovaní

Kto je to Mortimer?

Mortimer je rytier zo stredoveku. Býva na skutočnom hrade a spolu so svojimi kamarátmi, drakom Malcolmom, netopierkou Betty a svojim strýcom, čarodejom Godfreyom, zažíva veľké dobrodružstvá. A keď už stredoveké dobrodružstvá nestačia, stačí za úplnku kúzliť a preniesť sa v čase.


S nami sa každý naučí anglicky príjemnou formou a bez nátlaku.


Mortimer a partia jeho kamarátov sa učia anglicky tak, že imitujú učenie sa materskému jazyku. Angličtina je podávaná a prijímaná “všetkými zmyslami”. Je to predovšetkým zábava! Naše vlastné výukové materiály doplňujú vyučovanie rovnako ako veľké množstvo hier, porekadiel a didaktických pomôcok.

Metóda vyučovania podľa Mortimera bola vyvinutá pred 20 rokmi. Od tej doby pribudlo mnoho kurzov, pôvodné sa rozšírili a všetky výukové materiály sa niekoľkokrát aktualizovali. Metóda “materského jazyka” s Mortimerom je v súčasnej dobe v 15 krajinách sveta, kde sa učia desiatky tisíc študentov. Najmladším študentom sú dva roky a najstaršej študentke je teraz 87 rokov.

 

 

Aké je vyučovanie s Mortimerom?

Hodiny prebiehajú v malých skupinkách, 4 – 8 žiakov, a to ako u detí, tak i u dospelých. U malých detí, navštevujúcich program English for Minis garantujeme maximálne šesť detí v skupine. Lekcie sa konajú jedenkrát za týždeň, 45 minút, sú vedené preškolenými a neustále vzdelávanými lektormi v neformálnej, príjemnej atmosfére. Hodiny sú pripravené tak, aby sa nikto nenudil a každý mal dostatok priestoru hovoriť. Hodiny prebiehajú takmer výlučne v anglickom jazyku. Vo výnimočných prípadoch, napr. vysvetľovanie pravidiel náročnejších hier, môže lektor použiť tzv. sendvičovú metódu, kedy slovenčinu použije na pozadí. Dôraz je dávaný predovšetkým na porozumenie hovoreného slova a skladanie jednoduchých viet. Deti čítajú a píšu neskoršie, dospelí toto zvládajú už od prvej lekcie. Kurzy sú doplnené CD na počúvanie, rozprávkovými knihami, knihami s príbehmi. Pre dospelých máme slovníčky. Mortimer má pre svojich študentov pripravených na dve stovky výukových hier a cvičení, pomocou ktorých rozhovorí úplne každého. 


Jak dlho môžem navštevovať kurzy?


S Mortimerom môžete kurzy navštevovať rôzne dlhú dobu. Pre deti ponúkame až osem rokov ďalšieho vyučovania s kontinuitou a pre dospelých až päť rokov. Seniori, ktorí postupujú pomalšie, môžu naše kurzy navštevovať až sedem rokov. Naše kurzy sa neustále vyvíjajú, aktualizujú a pribúdajú nové. Od septembra 2011 bol na trh uvedený program Fit for Business - pre tých, ktorí potrebujú angličtinu pre svoju prácu.

 

Príďte si vyskúšať hodiny angličtiny od batoliat po seniorov s Mortimerom, ukazovacie hodiny sú nezáväzné a sú zadarmo!